Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 2, 5. årgang 2016

Indhold

Tema: Festskrift til Dorte Skot-Hansen
 
Nanna Kann-Rasmussen
Forord

Trine Bille:
Hvorfor kulturpolitik?

Per Mangset:
On the streets of San Francisco

Ragnar Audunson:
Nordens viktigste bibliotekforsker siden 1980-tallet?
Et forskningsbasert grunnlag for refleksjon om bibliotekets legitimitet


Anders Frenander:
Den danska förebilden

Jens Thorhauge:
Omkring modelprogrammets tilblivelse og funktion

Anita Kangas:
The local cultural sector.
Reinvigorating its public functions and foundations


Casper Hvenegaard Rasmussen:
Fra kultursyn til ekspressiv logik.
En kulturpolitisk models rejse gennem tre årtier


Henrik Jochumsen:
Biblioteksmodeller til tiden. Dorte Skot-Hansen og biblioteks­udviklingen

Nan Dahlkild:
Kan man se på et bibliotek, at det er et bibliotek?

Niels D. Lund:
Kulturøkonoma. Og noget om kvinder og kultur

Beth Juncker:
Rationaler på rejse. Fredelig sameksistens eller forandrende dynamikker?

Hans Dam Christensen:
Museumssociologi. En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi (2008)

Nanna Kann-Rasmussen:
Rationaler som retfærdighedsregimer i kulturpolitikken


Kolofon

5. årgang, nr. 2, udgivet september 2016

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Nanna Kann-Rasmussen (ansvh.)
Trine Schreiber
Maria Skou Nicolaisen
Lisa Engström
Martin Persson

Redaktører af dette nummer:
Redaktionen

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Anne Marie Ploug

Til toppen


Opdateret 10-10-2016